Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xem thường chỉ đạo của Ủy ban

25/06/2019 06:29
Hưng Long
(GDVN) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh công bố Kết luận Thanh tra cho thấy, Sở Giáo dục có biểu hiện xem thường chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Lãnh đạo Sở trốn tránh công tác tiếp công dân

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Nội dung của Kết luận cho thấy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành, xử lý đơn thư tố cáo và cho thuêtrụ sở không đúng quy định.

Theo Kết luận Thanh tra, hằng tuần, vào chiều thứ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở. Theo Sổ trực tiếp công dân của Lãnh đạo thể hiện năm 2017, Lãnh đạo Sở tiếp 2 buổi.

Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xem thường chỉ đạo của Ủy ban ảnh 1
Lễ tổng kết năm học 2017-2018 cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: edu.hochiminhcity.gov.vn.

Việc tiếp công dân thường xuyên tại Sở Giáo dục và Đào tạo do Thanh tra Sở được giao thực hiện.

Qua kiểm tra Sổ ghi biên bản tiếp công  dân của Thanh tra Sở, trong năm 2017, Thanh tra Sở tiếp thường xuyên 68 lượt người/68 buổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo có bố trí phòng riêng biệt để tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết (bàn, ghế, camera giám sát…).

Tại phòng tiếp công dân, Sở có niêm yết lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở và nội quy tiếp công dân.

Tuy nhiên, thời gian tiếp công dân không được thống nhất.

Tại bảng nội quy tiếp công dân quy định thời gian tiếp buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buồi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Nhưng tại bảng tên phòng tiếp công dân lại ghi thời gian tiếp buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Sở không niêm yết các văn bản pháp luật có liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng tiếp công dân theo quy định.

Buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở vào ngày 12/6/2017 không đúng thành phần vì theo lịch do Phó Giám đốc Sở tiếp.

Thế nhưng, trong Sổ tiếp công dân thể hiện do Trưởng phòng Giáo dục Trung học tiếp và ký biên bản và buổi này tiếp 1 người.

Việc ghi Sổ tiếp công dân thường xuyên chưa đúng theo mẫu quy định của Thanh tra Chính phủ.

Xem thường chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo mà Thanh tra Thành phố thu thập được, số lượng đơn tiếp nhận trong năm 2017 là 186 đơn, gồm: 25 đơn khiếu nại, 57 đơn tố cáo, 104 đơn kiến nghị, phản ánh.

Có 8 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo không thông tin kết quả xử lý cho công dân gửi đơn là thực hiện không đúng quy định.

Có 01 đơn tố cáo nặc danh tố cáo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (quận 8) liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xem thường chỉ đạo của Ủy ban ảnh 2
Thanh tra phát hiện có sai phạm tại trường chuyên Lê Hồng Phong

Ngày 22/6/2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản số giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giải quyết theo đúng thẩm quyền, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo không kiểm tra, giải quyết mà chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 và cũng không có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngoài ra, có 2 đơn tố cáo nặc danh, bao gồm: Đơn tố cáo sai phạm trong việc tổ chức dạy tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Trần Phú (quận Tân Phú) và đơn tố cáo sai phạm tại Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (quận 8).

Đơn tố cáo sai phạm tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Tân Phú theo đơn chuyển của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và đơn tố cáo sai phạm tại Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định theo phiếu chuyển của Thanh tra Thành phố.

Sở Giáo duc và Đào tạo có xử lý đơn nhưng không có văn bản thông tin cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra Thành phố là không đúng quy định.

Có 7 đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý lưu đơn là không phù hợp vì phải chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Có 1 đơn tố cáo nặc danh, tố cáo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 sử dụng văn bằng giả nhưng Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo lại chuyển đơn đến Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 là thực hiện không đúng quy định.

Trong trường hợp này việc giải quyết tố cáo là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3.

Có 1 đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định cử cán bộ, công chức thu thập thông tin tại Trường nhưng quyết định không căn cứ Luật Tố cáo năm 2011.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 1 Quyết định thành lập Tổ Thanh tra, là không phù hợp với hình thức và trình tự theo quy định Luật Tố cáo.

Ngày 03/6, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết luận số 08/KL-TTTP-03 về thanh tra trách nhiệm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị;

Việc quản lý, sử dụng tài chính ngành giáo dục và đào tạo;

Việc thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì trong 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận Thanh tra dài 33 trang đính kèm 3 phần phụ lục dài 13 trang nêu rõ sai phạm của Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng và Hiệu trưởng các trường có liên quan.

Các sai phạm này mang tính “có hệ thống” trong ngành giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh.

Để rộng đường dư luận, Báo Điện tử Giáo dục xin trích đăng Kết luận Thanh tra để độc giả có thể tự đánh giá được mức độ vi phạm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

(Còn tiếp)

Hưng Long