Bồi dưỡng nâng cao tri thức hay hành là chính?

11/05/2019 06:29
(GDVN) - Muốn biết kết quả tự học của giáo viên chỉ cần làm một bài kiểm tra là đủ. Vậy có nhất thiết phải quy định vở tự học, bài kiểm tra của trường, của phòng không?