Thanh tra đột xuất Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

28/10/2013 10:08
(GDVN) - Sau bài báo phản ánh nhóm lợi ích tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo ngành Thanh tra Xây dựng vào cuộc làm rõ vấn đề báo chí nêu.

Chuẩn bị cả thuốc nổ để lật đổ chính quyền

15/02/2012 07:43

Tổ chức phản động “Hội đồng Công luật công án Bia Sơn” cất giấu nhiều kíp nổ, thuốc nổ, tài liệu tuyên truyền với âm mưu lật đổ chính quyền, thành lập nhà nước “Đại Nam kinh châu”.