“Cô đã không bỏ rơi chúng em”

06/03/2016 04:00
(GDVN) - Thành công của người Thầy không chỉ truyền đạt cho học sinh khối kiến thức mà là dạy cho các em trở thành người hữu dụng.