Có một ‘bản mồ côi’ ở Tây Bắc

28/11/2012 11:45
Người ta vẫn gọi Mường Luân (Điện Biên Đông, Điện Biên) là bản “vợ góa chồng, con mồ côi” vì những người đàn ông nơi đây lần lượt đều qua đời hết cả.