Sở Giáo dục Đà Nẵng chủ quan hay vô cảm?

23/05/2018 06:08
(GDVN) -Công văn ngành giáo dục Đà Nẵng khẳng định “không có trẻ nào có biểu hiện bị tổn thương về tinh thần và thể xác” ở nhóm trẻ xảy ra bạo hành có lẽ quá vội vàng.