Trọng dân

12/06/2018 10:28
(GDVN) - Một lần nữa, trái tim yêu nước cần đặt dưới cái đầu lạnh.