Học vẹt đừng mơ qua được môn Ngữ Văn

(GDVN) - Với thời lượng 120 phút, đó là một đề vừa sức và đáp ứng tốt những yêu cầu về định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.
Đang tải tin...