GS Nguyễn Minh Thuyết: “Không nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT”

02/08/2013 06:47
(GDVN) - “Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải có cơ chế quản lý để kiểm soát chất lượng, chứ không thể thả lỏng như hiện nay rồi cuối cùng bảo là bỏ luôn kỳ thi này. Tôi vẫn luôn giữ quan điểm, có học thì phải có thi, không thi làm sao đánh giá được kiến thức của học sinh, làm sao đánh giá được chất lượng đào tạo? Mà nếu không đánh giá được thì vô cùng nguy hiểm cho tương lai đất nước”.