'Chủ cũ qua đời, tôi sang tên đổi chủ xe thế nào?'

16/11/2012 14:31
(GDVN) - Trường hợp do mua bán qua nhiều người, mà người chủ sở hữu xe đã qua đời, thì người đang sử dụng xe phải tìm được người thừa kế tài sản của chủ sở hữu xe để làm thủ tục đăng ký sang tên.