Điều kiện kinh doanh khí

24/06/2018 06:00
(GDVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018.