Tết Kỷ Hợi và bài học Venezuela

(GDVN) - Trung Quốc đã chi phối Venezuela bằng "xuất khẩu cách mạng" và “bẫy nợ". “Thoát Trung” không có nghĩa là phải chống Trung Quốc, mà phải hợp tác bình đẳng hơn.

Vắng mợ thì chợ vẫn đông

(GDVN) - Thông thường nếu bạn muốn từ chức, tác động lớn nhất sẽ là lần đầu tiên. Nhiều người tin rằng sẽ không có một tác động hay ảnh hưởng nào lớn.
Đang tải tin...