Kĩ sư dữ liệu tại Facebook cần những kĩ năng gì?

02/09/2012 07:00
Facebook đang tìm kiếm các kĩ sư dữ liệu gia nhập vào nhóm của những nhà nghiên cứu tại trụ sở chính ở Menlo Park để làm việc với một hệ thống dữ liệu về mối quan hệ của con người lớn nhất từ trước tới giờ