Vài suy nghĩ về bài thi bị điểm liệt

(GDVN) - Hầu hết, các em bị điểm liệt đều học rất yếu, kém bộ môn đó. Song cũng có một số em học lệch, chỉ tập trung vào các môn tự nhiên mà xem thường các môn học khác
Đang tải tin...