Quyết liệt cuộc đua vào lớp 10

(GDVN) - Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học 2013-2014, nhưng với học sinh lớp 9 giờ mới thực sự bước giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc đua nước rút vào lớp 10.

Xúc động một thời trường Bưởi “xếp bút nghiên”

(GDVN) - Trường Bưởi – Chu Văn An, khi mới thàng lập chính quyền thực dân có âm mưu biến nơi đây thành nơi cải tạo đội ngũ trí thức cho tay sai thực dân, nhưng mưu đồ đã không thành, ngược lại nơi đây đã từng ươm mầm cách mạng cho các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Phong Sắc...
Đang tải tin...