Nguyên thống đốc nói về chuyện bầu Kiên và tái cấu trúc ngân hàng

24/01/2013 07:20
(GDVN) -  Theo TS Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Thống đốc NH Nhà nước Việt Nam: "Năm qua chứng kiến hoạt động yếu kém của nhiều ngân hàng do những ngân hàng này chưa có chiến lược kinh doanh hợp lý khiến nợ xấu tăng nhanh. Cùng với một số ngân hàng không đủ điều kiện hoặc thiếu vốn trong kinh doanh để thua lỗ vì vậy việc sắp xếp tái cấu trúc lại ngân hàng là điều tất yếu lúc này".