Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, bệnh nặng thì phải uống thuốc liều cao

01/07/2012 06:52
(GDVN) - “Đúng như các cử tri nói rằng “tìm bệnh” đúng rồi, “bốc thuốc” đúng rồi nhưng bây giờ là ai uống? Tôi không nói là ai uống mà tôi chỉ nói là có chịu uống không, uống có đúng liều không thôi, chứ còn ai có bệnh thì phải uống: “Bệnh nặng thì phải uống liều cao lên".