TS Nguyễn Quang Toản: Nếu thu, xe biển xanh cũng phải nộp phí

30/03/2012 06:00
(GDVN) - "Theo tôi phí này nếu áp dụng thì nên áp dụng cho mọi đối tượng, không nên phân biệt xe công, xe tư". Đó là đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Quang Toản, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Đường Bộ, Trường Đại Học Giao thông vận tải Hà Nội.