Hành trình "biến mất" của Western Bank và PVFC

29/08/2013 13:10
(GDVN) - Tổng công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) sẽ biến mất sau đại hội cổ đông thành lập ngân hàng hợp nhất tổ chức vào ngày 8/9 tới đây, thay vào đó là một cái tên mới – NHTMCP Đại Chúng (Pvcombank).

Sếp VDB có thể bị đình chỉ chức nếu ngân hàng bị "kiểm soát đặc biệt"

12/08/2013 06:57
Trường hợp VDB bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch và các thành viên hội đồng thành viên, trưởng ban và các thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc nếu xét thấy cần thiết.