Tổng thư ký LHQ: Khủng hoảng Bắc Triều Tiên "đã đi quá xa"!

03/04/2013 06:13
(GDVN) - "Tôi tin rằng không ai có ý định tấn công CHDCND Triều Tiên vì sự bất đồng về hệ thống chính trị hoặc chính sách đối ngại. Tuy nhiên, tôi sợ rằng những người khác sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích quân sự trực tiếp nào (từ Bắc Triều Tiên - PV)".