Dư luận đã dõi theo Hồng Sơn như thế nào?

(GDVN) - Từ lúc diễn viên Hồng Sơn bị đột quỵ cho tới lúc vĩnh viễn ra đi, dư luận báo chí đã hướng sự quan tâm đặc biệt đối với tình hình sức khỏe của anh.
Đang tải tin...