Thi kỹ năng nghề làm đẹp Việt Nam lần thứ I

19/09/2016 14:30
(GDVN) - Lần đầu tiên có một cuộc thi tổ chức tay nghề làm đẹp tại Việt Nam, mở rộng ở các vùng miền trên đất nước hướng đến đối tượng là các thành viên của Hội.