MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

18/03/2020 11:45
(GDVN) - MSB là 1 trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP – Trụ cột 2).

VietinBank và câu chuyện Basel II

16/03/2018 19:10
(GDVN) - Những năm qua, VietinBank đã chủ động nghiên cứu nhằm đổi mới, sáng tạo trong quá trình triển khai áp dụng chuẩn Basel II vào hoạt động quản trị rủi ro.