Không hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế

20/05/2020 09:29
(GDVN) - Thủ trưởng các lực lượng chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu...

An Giang xử lý nghiêm buôn lậu phế liệu

12/01/2019 06:14
(GDVN) - Tỉnh An Giang huy động tất cả các lực lượng, người dân cùng vào cuộc, cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép, buôn lậu phế liệu, rác thải

Phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

30/01/2018 07:58
(GDVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn động hải quan.

Quy định hoạt động thương mại biên giới

30/01/2018 07:00
(GDVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.