Không hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế

Không hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế
(GDVN) - Thủ trưởng các lực lượng chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu...

An Giang xử lý nghiêm buôn lậu phế liệu

An Giang xử lý nghiêm buôn lậu phế liệu
(GDVN) - Tỉnh An Giang huy động tất cả các lực lượng, người dân cùng vào cuộc, cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép, buôn lậu phế liệu, rác thải

Phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu
(GDVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn động hải quan.