5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch

17/05/2021 14:47
GDVN- Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.