Trẻ thông minh nhờ một câu hỏi

09/03/2012 12:00
Hàng triệu người đã nhìn thấy quả táo rơi, nhưng chỉ có Newton biết hỏi “tại sao”? và câu hỏi đó đã làm nên một nhà khoa học vĩ đại.