“Yêu Nước thì phải yêu Lịch sử”

12/01/2021 06:50
GDVN- Tôi tự làm những video, Infographic, file Powerpoint… để trình chiếu trên lớp cho học sinh, làm sao với thời lượng 45 phút đó các em nắm chắc được kiến thức.