Phụ huynh có hài lòng với Bộ không?

23/07/2017 06:41
(GDVN) - Có 5 mức đánh giá từ thấp đến cao thể hiện cảm nhận của người trả lời về từng khía cạnh cụ thể của dịch vụ giáo dục công hiện nay. Phụ huynh đánh giá thế nào?

Tại chức – chính quy, ai hơn ai?

26/10/2016 08:31
(GDVN) - Ở ta, người học tại chức phần nhiều là học sinh vừa tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thành phần con ông cháu cha, lắm bạc, nhiều tiền.