Sẽ không giảm phí bảo trì đường bộ

20/04/2012 07:16
Bộ GTVT vừa có công văn phản hồi đề nghị giảm mức thu, lùi thời gian thu phí bảo trì đường bộ của Hiệp hội vận tải Hà Nội. Theo đó, Bộ GTVT không đồng ý kiến nghị giảm phí bảo trì đường bộ.