Triển khai Luật Biên phòng Việt Nam

04/03/2021 06:15
GDVN- các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương sẽ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...