Muaban24 bị chính quyền huyện Than Uyên "cấm cửa"

30/07/2012 12:09
Chính quyền huyện nghèo Than Uyên nhanh chóng nhận ra hành vi gây thiệt hại về tài chính cho cán bộ, công chức và bà con dân tộc ít người trên địa bàn nên đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời thông báo rộng rãi để mọi người không giao dịch với MB24.

Du lịch nhà vườn Huế "đóng băng"

16/11/2011 13:03
Trong khi nhiều loại hình đặc trưng văn hóa Huế được khai thác có hiệu quả để phục vụ khách du lịch thì du lịch nhà vườn Huế đang bị "đóng băng".