Tớ chỉ là con nuôi của bố mẹ!

28/10/2011 11:56
Chị Thủy nhớ lại, rất nhiều lần chị bắt con gái đi học nhạc, nó học không đến đâu, mấy tháng trời không đánh được bài hát nào. Chị mắng con là “ăn hại”.