CIA: Nga vẫn đang nghe trộm cả thế giới

10/07/2013 07:39
(GDVN) - Một tài liệu CIA giải mật gần đây tiết lộ rằng Nga vẫn còn sử dụng hệ thống thiết bị "nghe lén" từ thời Liên Xô để theo dõi bất kỳ nước nào trên thế giới.