Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

03/06/2012 11:12
Phải lội mương, tiếp xúc với bùn đất độc hại suốt 6 tiếng mỗi ngày và thu nhập chỉ 5 triệu đồng một tháng nhưng nhiều công nhân môi trường vẫn thích thú và tự hào với công việc mình đang gắn bó.