Luật Việc làm bị "bác" ngay lần đầu lấy ý kiến

06/10/2012 07:28
Cho rằng dự án Luật Việc làm có nhiều điểm không khả thi, chồng chéo và mâu thuẫn với Luật Lao động vừa được thông qua ở kỳ họp trước, Thường vụ Quốc hội quyết định chưa trình dự luật này trong kỳ họp cuối tháng 10.