Fan cuồng, sự "vụng dại" tạm thời hay "vũ điệu giận dữ"?

19/07/2012 06:01
(GDVN) - TS. Huỳnh Văn Sơn: "Đòi Bộ Giáo dục xin lỗi là cách thể hiện của một số người không thích nghe sự thật. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự vụng dại tạm thời, hay một vũ điệu của cơn giận. Ai cũng sẽ lớn và khi người ta lớn sẽ cảm thấy thời thơ ấu của mình ngây thơ thế".