Vietravel "go green - du lịch xanh" tại Hà Nội

12/09/2019 16:02
(GDVN) - Hưởng ứng chiến dịch “Go Green - Du lịch xanh” Vietravel triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động, quảng bá chiến dịch.