Tương quan các lực lượng hải quân ở vùng Vịnh

19/02/2012 06:14
Tàu chiến các nước đang tập trung đông đảo tại vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Iran gia tăng. So sánh lực lượng cho thấy lợi thế đang nghiêng về Mỹ và các đồng minh.