Chân đạp Hồng Quang, đầu mang Hắc Ám

22/02/2020 06:00
(GDVN) - Hậu duệ của Thiên nữ ngày nay dẫu là đế vương hay kẻ bần cùng thì trong đầu cũng chứa chất xám, chẳng ai mang trong đầu chất đỏ hay vàng.