Kiên trì mục tiêu tăng trưởng 6,7%

13/04/2017 07:02
(GDVN) - Để đạt được mục tiêu này cần thực hiện đồng bộ hàng loạt giải pháp, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp.