Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

(GDVN) - Theo Kế hoạch, Bộ Công an sẽ chủ trì biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ..
Đang tải tin...