Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ

22/11/2017 07:21
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.