Trung Quốc công bố kế hoạch hành động quốc gia về Nhân quyền

12/06/2012 06:30
(GDVN) - Mỹ và Trung Quốc thường xuyên ra các báo cáo về nhân quyền nhằm chỉ trích lẫn nhau. Nhân quyền cũng là một vấn đề nhạy cảm và thường được phía Mỹ đặt lên bàn đàm phán trong các diễn đàn đối thoại, hợp tác song phương với Trung Quốc