Văn minh Tà Lưa

10/06/2020 06:00
GDVN- Dối trá là sản phẩm gắn với nền văn minh nhân loại, một đặc điểm do con người sinh ra và gắn liền với sự tồn tại của loài người.