Ngành Y tế nhiều kỳ vọng trong năm 2019

11/02/2019 11:09
(GDVN) - Năm 2019, ngành y tế tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20, 21-NQ/TW về công tác y tế, dân số...

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư y tế

04/05/2018 06:15
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP mới đây.