Nhiều sai sót trong đầu tư công, BT, BOT

08/07/2019 06:00
(GDVN) - Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát hiện nhiều sai sót, tồn tại trong đầu tư công và thực hiện các dự án BOT, vấn đề đầu tư công…

Chính phủ chủ trương tái cơ cấu VSTV

04/01/2019 09:31
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương thoái vốn và Đề án tái cơ cấu tại VSTV...