"Đảng lãnh đạo và phải chịu trách nhiệm trước dân, trước pháp luật"

03/06/2013 15:51
(GDVN) - “Sở dĩ tôi bổ sung cụm từ Đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật vì trong thời gian qua bên cạnh những thành tự to lớn đạt được do có sự lãnh đạo của Đảng là điều không thể phủ nhận, cử tri còn nhiều băn khoăn về những thiết sót, khuyết điểm trong sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng” – ĐBQH Trương Thị Huệ nêu ý kiến.

Hôm nay, Quốc hội bàn về 4 vấn đề lớn trong DT sửa đổi Hiến pháp 1992

03/06/2013 08:37
(GDVN) - Hôm nay, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nhiều vấn đề “nóng” sẽ được các đại biểu thay mặt cho nhân dân cả nước bày tỏ, đó là: Quyền con người và quyền công dân; vai trò lãnh đạo của Đảng; về việc giữ nguyên tên nước hoặc lấy lại tên gọi “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”; bàn về quyền sở hữu đất đai...

Đề nghị không đổi tên nước, không xây dựng Luật về lãnh đạo của Đảng

20/05/2013 16:05
(GDVN) - Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội: "Việc giữ nguyên tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định con đường phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”.

Tăng thực quyền cho Chủ tịch nước

27/02/2013 17:07
Đại biểu dự hội thảo của UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng nên nhân cơ hội sửa Hiến pháp để tiến hành một số cải cách như người dân được bầu trực tiếp Chủ tịch nước, nhất thể hóa vai trò Tổng bí thư và Chủ tịch nước.

'Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng'

15/02/2013 08:17
Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, việc có luật về sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp với tư duy về nhà nước pháp quyền. Đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay Quốc hội, không làm thay Chính phủ.

Ông Vũ Mão góp ý về Điều 4 Hiến pháp sửa đổi

22/01/2013 13:29
"Sau Hiến pháp sẽ tiến hành xây dựng Luật về sự lãnh đạo của Đảng. Tôi nghĩ rằng, nếu có sự bổ sung theo hướng này thì sẽ đạt tới sự “kỳ vọng” của nhân dân", đó là chia sẻ của ông Vũ Mão, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên.