Khi nghị trường vắng bóng "pháo thủ"

10/03/2016 14:16
(GDVN) - "Pháo thủ" là từ giới báo chí Trung Quốc sử dụng để miêu tả các đại biểu Chính hiệp trung ương hoặc Quốc hội dám công khai phát biểu bất ngờ.