Hà Nội cấm thu 7 khoản tiền của học sinh

10/05/2019 07:02
(GDVN) - Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban mà không được thu 7 khoản trong đó có tiền hỗ trợ công tác quản lý.