Sốc với con số lỗ nặng của Constrexim Bình Định

16/10/2013 15:47
(GDVN) - Trong đại hội cổ đông ngày 30/10/2010 Constrexim Bình Định báo kết quả kinh doanh năm 2009 lãi 4,5 tỷ đồng, tuy nhiên khi tiến hành kiểm toán tổng cộng lỗ lũy kế toán công ty lại hơn 75,6 tỷ đồng. Giám đốc Constrexim Bình Định, ông Phạm Hồng Thanh, bỗng chốc từ người hùng lại trở thành kẻ tội đồ.

"Vận đen" của Sacombank

14/04/2013 07:53
Cháy tổng kho, chứng khoán bị hủy niêm yết, liên tục thay tướng là những vận đen liên tiếp ập vào Sacombank, khiến ngân hàng này không kịp trở tay.